Kategori : Pazarlama

Bölgesel Reklam Nedir?

Bölgesel Reklam Nedir?

Reklam, hedef kitle üzerinde belirli bir etki yaratmak, bu kitlenin alışkanlıklarını değiştirmek için yapılan faaliyetleri kapsar. Reklak talep artışı yaratarak, üretim-tüketim çizgisini yukarıya doğru taşımak için yapılır. Birçok farklı reklam türü vardır. Amacına göre reklam farklı şekillerde yapılabilir. Bölgesel reklam...

Reklamcılıkta Uyulması Gereken Altın Kurallar

Reklamcılıkta Uyulması Gereken Altın Kurallar

Reklam, bir ürün ya da hizmetin daha geniş bir kitle tarafından kabul görmesi için yapılan tanıtım faaliyetleridir. Ürün ve hizmet pazarlamasının en önemli ayaklarından birisi de hiç kuşkusuz reklamdır. Günlük hayatımızda birçok reklamla karşılaşırız. Görsel, işitsel ve mesaj şeklinde karşımıza...

Kaliteli Pazarlama İçin Tercihiniz Akyürek Olmalı

Kaliteli Pazarlama İçin Tercihiniz Akyürek Olmalı

Ürün Pazarlamasında Tecrübeli Bir Kuruluş Pazarlama hem şirketlerin hem de ürünlerin satılması açısında son derece önemli bir alandır. Pazarlamacıların en büyük görevi firmasını ya da ürününü insanların beğenisine ne iyi şekilde sunmaktadır. Bu şekilde iyi reklam yaparak satışları arttırmak planlanır. Pazarlamacılık...