Reklamcılıkta Uyulması Gereken Altın Kurallar

Reklamcılıkta Uyulması Gereken Altın Kurallar
Reklam, bir ürün ya da hizmetin daha geniş bir kitle tarafından kabul görmesi için yapılan tanıtım faaliyetleridir. Ürün ve hizmet pazarlamasının en önemli ayaklarından birisi de hiç kuşkusuz reklamdır. Günlük hayatımızda birçok reklamla karşılaşırız. Görsel, işitsel ve mesaj şeklinde karşımıza çıkan reklamlar ürünün hedef kitlesine ulaşmasına yardımcı olur. Reklamcılığın Altın Kuralları  Reklamcılıkta temel kurallardan birisi sadeliktir. Karmaşık ve halka hitap etmeyen reklam türleri ne kadar özen gösterirseniz gösterin ne yazık ki ilgi görmez. Reklam bir mesaj verme şeklidir. Bir ürünü en sade ve kolay şekilde tanıtma sanatıdır. Bu nedenle reklamın sade olması kolay akılda kalmasını sağlar. Reklamlarda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise tüketiciye verilmek istenen mesajın aniden verilebilmesidir. Buna pazarlama dilinde gerilla pazarlama denir. Hedef kitleye iletilmek istenen mesaj kısa ve özdür ve beklenmedik bir kanaldan hedef kitleye ulaşır. Ürün pazarlamasında reklamların payını yadsıyamayız. Ürüne belirli bir kelime ile anlam yüklemek de hedef kitle üzerinde etkili olur. Örneğin "güven" "sınırsız" "sonsuz" gibi anlamlar yükleyerek ürünü daha dikkat çekici hale getirmek mümkündür.