Bölgesel Reklam Nedir?

Bölgesel Reklam Nedir?
Reklam, hedef kitle üzerinde belirli bir etki yaratmak, bu kitlenin alışkanlıklarını değiştirmek için yapılan faaliyetleri kapsar. Reklak talep artışı yaratarak, üretim-tüketim çizgisini yukarıya doğru taşımak için yapılır. Birçok farklı reklam türü vardır. Amacına göre reklam farklı şekillerde yapılabilir. Bölgesel reklam da reklamın amacına uygun şekilde yapılan bir reklam türüdür. Bölgesel Reklam Bölgesel reklam, adından da anlaşılacağı gibi belirli bir bölgede yapılan reklamdır. Daha ziyade belirli bir coğrafi bölgede faaliyet gösteren firmalar tarafından tercih edilir. Belli bir bölgede üretilen bir ürünün o coğrafyada tüketilmesi için bölgesel reklam yapılır. Üretici firmalar ürünlerini sadece bu yörenin insanına yönelik reklamlarla tanıtırlar ve hedef kitle üzerinde etki yaratmaya çalışırlar.