Yalın 6 Sigma Fazları Nelerdir?

Yalın 6 Sigma Fazları Nelerdir?

Yalın 6 Sigma Ölçme Fazı Ne İş Yapar?

Yalın 6 Sigma, mevcut tüm verilerle bilimsel bir yaklaşım kullanarak iyileştirmeleri sistematik hale getirmeyi amaçlayan proje odaklı bir ekip çalışmasıdır. Proje, organizasyon stratejisi, maliyetler ve müşteri beklentilerine odaklanmaktadır. Yalın yönetim mükemmelliği arayışında müşteri beklentilerini karşılayarak maliyetleri düşürmeyi hedefleyen kuruluşlara rehberlik eden bir yönetim tarzıdır. Tanımlama fazı, ölçme fazı, analiz fazı, İyileştirme fazı, kontrol fazı olmak üzere 5 fazı bulunmaktadır. Tanımlama fazı yalın 6 sigma için genel bakışı gerçekleştirir. Roller, DMAIC yaklaşımı, Hedef- verim, Firma stratejileri ve hedefler. KBF ağacı, Müşteri beklentileri, Proje seçimi ve tanımlamaya yardımcı olur. Problem tanımı ve Proses haritasını düzenler. Değer akışı haritalama, Beyin fırtınasını gerçekleştirir. Balık kılçığı diyagramı, Hata türü ve etkileri analizi, 5 why, Gemba, 6N 1K, 5S, Görsel işyeri, Veri altyapısını geliştirir. Hizmet için https://www.biligopex.com/6sigma siteyi ziyaret etmeniz yeterlidir.

Yalın 6 Sigma Nasıl Bir Uygulamadır?

Yalın 6 sigma veri tiplerini kontrol eder. Veri toplama, Veri ve performans ölçümünü sağlar. Örnekleme, kitle, örnek seçeneklerini gözden geçirir. Örnek büyüklüğü ve güç oranını kontrol eder. Hata terminolojisi, Dağılma ve DPMO, Normal dağılım ve hesaplamalarını yapar. Sigma seviyesi- UD sigma- KD sigma MSA, Proses yeterliliği, yeteneği ve performansı sunar. Şirket hedef ve değerleriyle başlayın, yalın düşünceyi destekleyin, yalın yönetim yaklaşımlarıyla bilinir. Değeri müşteri perspektifinden tanımlar. İsrafa odaklanıp çözüm yolları arar. Bilimsel destek alır ve veriyi bilgiye dönüştürmeyi amaçlar. Dalgalanmaları azaltmaya uğraşır. Çalışan katılımını zorunlu kılarak ekip ruhunu uyandırmayı sağlar. Buda çalışanlara değerini belli eder. Sürekli iyileştirmeyi sistematize etmeyi hedefler. Kalite, maliyet ve hıza aynı anda odaklanmak ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışır. Hedeflediğimiz sistem, sadece performans ölçümü için anahtar değer değil, aynı zamanda yöneticidir. Geçici hevesleri bulunmayan, stratejik araçlar, felsefe, verimlilik yönetimi diyebilirsiniz.