Şebeş Savaşı Öncesi Durum

Şebeş Savaşı Öncesi Durum

Osmanlı tarihinde pek çok savaş vardır. Osmanlı girdiği savaşların çok büyük bir kısmını kazanmıştır. Bazı savaşlarda yenilen Osmanlı'nın tarihinde berabere biten savaşlarda vardır. Şebeş savaşı, Osmanlı ve dünya tarihinin en ilginç savaşlarındandır. Bu savaş Osmanlı’nın tek bir kurşun atmadan, hiçbir kılıç sallamadan kazandığı tek savaştır. Şebeş savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ile Kutsal Roma Germen İmparatorluğuna bağlı Avusturya Arşidüklüğü arasında gerçekleşmiş bir savaştır. Şebeş savaşının esas nedeni Osmanlı ile Rusya arasındaki gerilimlerdir. Osmanlı 1500’lü yılların sonundan beri Ruslarla savaşmıştır. Rusların sıcak denizler politikası ve Osmanlı’nın sınırlarını genişletme isteği tarihte pek çok kez Rusları ve Türkleri karşı karşıya getirmiştir. 1788 yılında yani 1. Abdülhamid zamanında Türkler ile Ruslar Kırım ve birkaç mesele yüzünden karşı karşıya gelmişti. Bu gerilimler Türklerin ve Rusların, Rusya sınırında savaşa tutuşmasına neden olmuştu.

Şebeş Savaşı Nasıl Gerçekleşti?

Ruslar bu savaşta Avusturyalıları yanlarına almayı başarmışlardı. Avusturya Arşidükü 2. Joseph yaklaşık 100.000 kişilik bir ordu topladı. Bu ordunun en önemli özelliği askeri birliklerin farklı ırklara mensup olmasıydı. Avusturya’nın Kutsal Roma İmparatorluğuna bağlı olması vesilesiyle askerler Avusturyalı ve Alman birliklerden oluşmaktaydı. Ayrıca bazı Avrupa kökenli birliklerde ordu içinde yer almaktaydı. Bu durum 2. Joseph için çok büyük bir dezavantajdı. Çünkü ordudaki herkesin farklı bir dil konuşması ordu içi iletişimin olmamasına neden olmaktaydı. Kimse kimsenin ne dediğini anlamıyordu. Cephede dil birliğinin olmaması askerlerin ortak hareket etmesini engelliyordu. Osmanlı İmparatorluğu Padişahı 1. Abdülhamid Avusturya cephesi için Sadrazam Koca Yusuf Paşayı görevlendirmişti. Yusuf Paşanın ordu birliğinin kaç kişiden oluştuğu tam olarak bilinmemektedir. Fakat Avusturya ordusunda 80.000 kişi ile 100.000 kişi arasında asker bulunmaktaydı. Osmanlı ordusunun bu kadar büyük bir ordu toplamadığı bilinmektedir. Ayrıca Avusturyalıların 500 topla savaş meydanına geldiği bilinmektedir. Şebeş, günümüzdeki Romanya sınırlarında yer almaktadır. Şebeş Savaşı, Osmanlıların ve Avusturyalıların 1788 yılında yaptığı tek savaş değildir. Bu savaştan önce 2.Joseph’in 200.000 kişilik ordusu ile Osmanlı ordusu karşı karşıya gelmiş ve Avusturyalılar geri çekilmek zorunda kalmıştı. Şebeş savaşı Türk ve Alman kaynaklarında farklı şekillerde anlatılmaktadır. Alman kaynaklarına göre Şebeş’te konaklayan Avusturyalılar Türkleri gözetlemesi için bir öncü birliği göndermişti. Bu birlik karşılarına çıkan içki kervanından içki satın almış ve içki içmeye başlamıştı. İçkiyi fazla kaçıran askerler karargâhın onlardan haber beklediğini unuttular. Saatler sonra öncü birlikten haber alamayan ordu onları kontrol etmesi için bir piyade alayı gönderdi. Birliğin içki içerek sarhoş olduğunu gören piyadelerde onlara katılmak istedi. Fakat birlik buna müsaade etmedi. Bu yüzden ordu içinde tartışma başladı. Bu tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Birbirlerine ateş eden askerlerin bir kısmı diğerlerini korkutmak için ‘Türkler geliyor’ diye bağırdı. Bu yüzden askerler ordugâha doğru koşmaya başladı. Karargâhtaki askerler kendilerine doğru kaçanları Türkler zannedince onlara ateş etmeye başladılar. Bu sırada sarhoş askerlerde kendi ordularına doğru saldırmaya başladılar. Avusturya ordusu kendi kendini yok etmişti. Askerler daha sonra korkup kaçmaya başlamıştı. Ordugâh bir anda boşalmıştı. Avusturya ordusunun bu sırada 10.000’in üzerinde asker kaybettiği bilinmektedir. Bu olaylar gerçekleştikten günler sonra bölgeye gelen Osmanlı ordusu düşman askerlerinin kendi kendini öldürdüğünü gördüler. Fakat Türk kaynaklarında olay biraz daha farklıdır. Kaynaklara göre Osmanlı ordusu Şebeş’te düşman askerleriyle karşılaşmış ve onlara karşı büyük bir zafer elde etmişti. Bu tarz bir olayın sadece küçük birlikler arasında gerçekleştiği yazmaktadır. Şebeş savaşından zaferle ayrılan Osmanlılar, Ruslara karşılaştıkları cephede mağlubiyete uğradılar.