HANGİ SUÇLAR AĞIR CEZA AVUKATLARININ GÖREV ALANINA GİRER?

HANGİ SUÇLAR AĞIR CEZA AVUKATLARININ GÖREV ALANINA GİRER?

Dava Konusuna Giren Diğer Konular

Ağır ceza avukatlar namus nedeniyle ve töre saiki ile insan öldürme suçu, kamu görevlisinin kasten öldürülmesi, kasten adam öldürme suçunun hamile olduğu bilinen şahsa karşı işlenmesi, kasten adam öldürme suçunun çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı işlenmesi gibi konular üzerinde yetkilidir. href=" target="_blank" > üzerinden online danışmanlık hizmeti alabilen davalılar, avukatlık hizmetlerinden de faydalanabilir. Kasten adam öldürme suçunun üst soy veya alt soydan birine veya eş veya kardeşe karşı işlenmesi, bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten adam öldürme gibi konuların kapsamına giren ağır ceza davalarında hizmet veren ağır ceza avukatı müvekkilinin hak ve sorumluluklarını gözeterek dava sürecinin takipçisi olur. 

Ağır Ceza Avukatı Ne Yapar?

Müvekkilinin haklı olduğu konularda savunmasını yapan ağır ceza avukatları suç unsurunda herhangi bir tahrik olup olmadığını veya meşru müdafaa olup olmadığının belirlenmesinde de etkilidir. Meşru müdafaa olması durumunda faile herhangi bir ceza verilmeyebilir. Haksız tahrik olması durumunda da ceza sorumluluğunun azaltılmasını sağlayan durumlarda belirli bir oranda indirim yapılabilir.  Hafif haksız tahrik ve ağır haksız tahrik olmak üzere iki farklı kanun varken daha sonra bu ayrım ortadan kanun ile kaldırılmıştır.