Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı Devleti Nasıl Kuruldu?

Osmanlı İmparatorluğu cihana hükmetmiş en büyük İmparatorluklardan biridir. 6 asır boyunca dünyanın korkulu rüyası haline gelen Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi’dir. Osman Gazi, Ertuğrul Gazi’nin ve Halime Sultan’ın oğludur. Ertuğrul Gazi, Halep’ten batıya doğru ilerlemiş ve her zaman Selçukluya bağlı kalmış bir uç beyidir. Ertuğrul Gazi yaşamı boyunca Söğüt, Domaniç ve Karaca Hisar gibi yerleri fethetmiştir. Ertuğrul Gazi’nin 1281 yılındaki ölümünden sonra yerine en küçük oğlu Osman Gazi geçmiştir. Osman Gazi, obanın yeni Beyi olabilmek için amcası Dündar Bey ve abisi Gündüz Alp ile bir mücadele içine girmiştir. En küçük kardeş olmasına rağmen daha atak ve daha güçlü olması vesilesiyle Bey olabilmeyi başarmıştır. Osman Gazi bey olduktan sonra amcası Dündar Bey’in sürekli onun işlerine engel olması ve düşmana karşı korkakça tavır sergilemesi nedeniyle amcasını okla öldürmüştür. Osman Bey, obanın başına geçtikten birkaç sene sonra Alpleriyle bölgeyi kontrol ederken Bizans Tekfurunun baskınına uğramıştır. Bu savaş esnasında Osman Bey’in yeğeni de öldürülmüştür. Fakat Osman Gazi üstün gelmeyi başarmıştır. Osman Bey’in babasından devir aldığı topraklar 4800 km2’idi. Osman Gazi, 1326 yılına kadar bu sınırları 4 katına çıkararak 16.000 km2 yapmıştır. Osman Gazi’nin Beyliğini yaptığı Kayı Boyu, Oğuz Han’ın oğlu Gün Han’dan gelmektedir. Bu durum Kayıların bölgede popüler olmasını sağlayan etkenlerden biridir.

Osmanlı Ne Zaman Kuruldu?

Osmanlı’nın ne zaman kurulduğuyla ilgili 2 farklı görüş vardır. İlk fikre göre Osman Gazi 1299 yılında fethettiği kalede kendi adına hutbe okutmuş ve yeni beyliği ilan etmiştir. Diğer görüşe göre ise Osman Gazi devleti, 1302 yılında Bizans’la yaptığı Koyun Hisar savaşı sonrasında kurmuştur. Halil İnalcık gibi tarihçiler devletin 1302 yılında kurulduğunu söylemektedir. Fakat resmi kayıtlarda 1299 olarak geçmektedir. Bu konuda bilgi almak ve merak ettiğiniz soruları sorabilmek açısından internet sayfalarını üzerindeki ilgili sayfalara firmalara bakabilir ve buradan detaylı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz.