İnşaat Metrekare Maliyeti Nasıl Belirlenir?

İnşaat Metrekare Maliyeti Nasıl Belirlenir?

Herhangi bir yapının inşaat metrekare maliyeti hesaplanırken belirlenmiş bir net standart yoktur, ancak resmî gazetede yaklaşık olarak belirlenmiş maliyetleri bulmak mümkündür.

Resmî gazetede belirlenen bazı inşaat metrekare maliyetleri şöyledir;

Yapı Yapının Birim Maliyeti (₺/m²)
Hangar Yapıları 820
Kütüphaneler ve Kültür Yapıları 2000
Televizyon ve Radyo İstasyonları 2400
Yüksek Konutlar 2000

Bu listeyi daha da detaylandırmak gayet mümkündür. İnşaat işlerinde metrekare fiyatları belirlenirken devlet ve belediye harçları, ruhsat masrafları, yapı denetim ücretleri gibi konularda göz önünde bulundurulmalıdır.

İnşaat Metrekare Maliyetlerinde Mühendisliğin Önemi

Bir yapının yaklaşık maliyeti hesaplanırken projeyi çizen ve tasarlayan mühendis ve mimarların bilgi ve tecrübesi burada en önemli unsurdur. Yapılan mühendislik hesaplarına istinaden tercih edilen malzeme çeşidi ve boyutları maliyet açısından büyük önem arz eder. Örneğin yanlış tasarlanmış bir tesisat boşluğu işçilik açısından zorluk çıkarabilir ve gereksiz bir maliyete dönüşebilir. Başka bir örnek vermek gerekirse proje çiziminde bulunan fakat kullanımı mümkün olmayan ancak statik hesapları kurtarmak adına yapılmış kolon ya da taşıyıcı eklenmesi gereksiz maliyetlere yol açabilir. Döşeme ve kiriş arasında oluşacak gereksiz boşluk görüntü kirliliği oluşturması için kapatılmak istenecektir ve bu da ek masraftır. Bunun yerine imal edilen duvar, proje çizim aşamasında kiriş altından vermek daha uygun olacaktır. İnşaat metrekare maliyetini etkileyen bir diğer unsur ise çoğu zaman gözden kaçan ve daha sonra kullanım aşamasında sorunlara yol açan üretim hatalarıdır. Bu da aslında yanlış malzeme seçimi demektir.