Anadolu'da İlk Defa Çıkan ve Milli Mücadeleyi Destekleyen Gazeteler

Anadolu'da İlk Defa Çıkan ve Milli Mücadeleyi Destekleyen Gazeteler
Milli Mücadele Yıllarında Basın Milli Mücadele'nin başladığı 1919 yılında basın camiası padişah yanlısı ve Kuvay-i Milliye yanlısı diye ikiye ayrılmış vaziyetteydi. Anadolu'da başlayan mücadeleyi ve Mustafa Kemal'i düşman gören padişah yanlısı gazetelerin başında Alemdar ve Peyam-ı Sabah geliyordur. İstanbul'da yer alan Tasvir-i Efkar, İkdam, Vakit, İleri ve Akşam gibi gazeteler ise bütün zorluklara rağmen Anadolu harekatını destekliyordu. Anadolu'da ise yerel bazı gazeteler Anadolu harekatını destekleyen yazılar yayınlıyor, halkın milli mücedeleyi desteklemesi için çağrılar yapıyordu.Milli Mücadele'nin İlk Gazetesi; İrade-i Milliyeİrade-i Milliye Milli Mücadele'nin ilk gazetesi olarak 14 Eylül 1919 tarihinde ilk kez basıldı. 18 Aralık 1919 tarihine kadar yayımı devam eden gazete Atatürk'ün Sivas'tan Ankara'ya geçmesi ile birlikte Atatürk'ün kontrolünden çıkmış ancak yayımına devam etmiştir. Atatürk'ün gazeteyi Ankara'ya taşıma teşebbüsleri sonuç vermeyince gazete Sivas'ta basılmaya devam etmiştir. 1921 yılında ise kapanmıştır. Ankara'da milli mücadelenin halka anlatılmasını sağlayacak ve sempatizanları bir araya getirecek yazılı bir organa ihtiyaç duyuluyordu. Bu nedenle bir gazete çıkarılması gündeme geldi. İsmi Hakimiyet-i Milliye olarak belirlenen gazete Ankara'nın o yıllarda merkezi olan Ulus semtinde basım hayatına başlamıştır.