ALACAĞIN TEMLİKİ İLE ELDE EDİLEN KAZANIMLAR

ALACAĞIN TEMLİKİ İLE ELDE EDİLEN KAZANIMLAR

Alacağın Temliki ile Alacaklı Değişir

Faktoring hizmetleri kapsamı altında düşünülen alacağın temliki, haklarınızı sözleşme yoluyla faktoring firmasına devretmenize olanak sağlar. Sözleşme esaslı olan hak devri, hem mevcuttaki haklarınızın hem de gelecekte doğacak haklarınızın devredilmesi ile ilgilidir. Eğer sözleşmeye veya faturaya dayalı belgelendirilebilir bir alacağınız varsa ve bu alacağınızı elde etmekte zorlanıyorsanız haklarınızı sözleşme ile devredebilirsiniz. Alacak garantisi sunan faktoring firmaları, riskli alacaklarınızın sorumluluğunu üstlenerek aşacaklarınızın elde edilmesine olanak sağlar. Bunun yanı sıra eğer alacaklarınızı vadesinden önce elde etmek istiyorsanız da faktoring firmalarına başvurabilirsiniz. Alacakların vadesinden önce elde edilmesine olanak sağlayan faktoring firmaları, ticaretinizi geliştirmenize olanak sağlayacaktır. İhtiyacınız olan halde hızlı ve güvenilir bir şekilde kavuşmanıza olanak sağlayan bu firmalar, beklentilerinizi tam olarak karşılayacaktır. Tamamıyla yasal bir işlem olan temlik işlemleri için https://www.acarfactoring.com.tr/ gibi firmalardan destek alabilirsiniz.

Alacağın Temliki Tüm Alacaklar için Geçerli mi?

Faktoring firması ile alacaklı arasında gerçekleştirilen alacağın temliki işlemlerinde alacaklının değişmesi mümkündür. Bu süreç, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 183. maddesinde düzenlenmiştir. Alacağın devredilmesini ifade eden bu sistemde borçlunun rızası aranmaz. Borçluya önceden haber vermeksizin haklarınızı devredebilirsiniz. Her alacak için alacağın temliki işlemlerini gerçekleştiremezsiniz. Devri caiz olmayan alacaklar da vardır. İşlemlerin geçerlilik kazanabilmesi için yazılı olarak temlik sözleşmesinin yapılması gereklidir. Bu sayede ileride doğacak haklarınızı da nakde çevirebilirsiniz. Bu süreçte faktöring firması işlemler için bir miktar komisyon kesebilir. Kıymetli evrak, senet, çek gibi işlemlerinizde yararlanabileceğiniz bu süreç, acil nakit ihtiyaçlarınıza da çözüm bulmanıza olanak sağlar. Bu sayede siz alacaklarınızın riskleri üzerinde düşünmek zorunda kalmazsınız. Tüm süreç, faktöring firması tarafından takip edilir ve neticelendirilir.