Çevre Dostu Dernekler ve Birlikler

Çevre Dostu Dernekler ve Birlikler

Çevreye Her Zaman Fayda Sağlanması Amaç Edinildi

Dernekler ve birlikler bir ülke açısından son derece önemlidir. Yaptıkları eylemler ile çevreye faydalı amaçlar içinde hareket ederler. Dernek bir kaç kişinin aynı amaç uğrunda bir araya gelerek resmi izinler çerçevesinde izinli olup amaçlar doğrultusunda birleşmeleridir. Hayvanları koruma dernekleri ya da çevreyi koruma dernekleri bunlara en güzel örnek olacaktır. Biraz daha büyük ve gerçekçi düşünürsek de green peace ve TEMA çevreci hareketleri ile bilinen en büyük birliklerdendir.

Yüzlerce Örnek Projeye İmza Attı

TEMA vakfı bu konuda en iyi birliklerden birisi olup Türkiye için büyük projelere imza atmıştır. Türkiye’de düşünüldüğü zaman 743 milyon toprak erozyona uğramaktadır. Temel değerlerinden birisi güvenirlik, saygınlık, şeffaflık, yaratıcı katılımcılık, bilimsellik gibi unsurlardır. Bu nedenle Tema vakfı dernekler ve birlikler açısından öncülerden birisidir. 1992 yılından beri faaliyette olan TEMA vakfının en büyük başlıklarından birisi ‘’ Türkiye çöl olmasın ‘’ ‘dır. Web sitesi: www.tema.org.tr Telefon: 0 212 283 78 16 Adres: Çayır Çimen Sokak Emlak Kredi Blokları A-2 Blok Kat:2 Daire:8 34330  Levent-İstanbul