EKONOMİ HABERLERİ YAZMANIN İNCELİKLERİ

EKONOMİ HABERLERİ YAZMANIN İNCELİKLERİ

Ekonomi Haberleri Herkesi İlgilendirir

1980’li yıllardan sonra ivme kazanan ekonomi haberciliği, yazım tekniklerini ve ilkelerini aktaran bir modül ile gazetecilik öğrencilerine sunulur. Büyüme rakamları, faiz ve enflasyon gibi konuların tamamını kapsayan bu habercilikte sade bir vatandaşın pazardan satın aldığı ürünlerden iş adamının ödeyeceği vergiye kadar çok geniş bir kapsam ele alınır. Ekonomik entegrasyon sürecinin hızla geliştiği dünyamızda, gazetecilerin de bu gelişime uyum göstermesi oldukça önemli. Sağlıklı bilgi akışı sağlamak isteyen muhabirlerin kurum ve kuruluşların yanı sıra kişilerle de etkileşime olması gerekli. Gazetelerin ekonomi sayfalarının yerini günümüzde internet haberciliği aldı. İnternet haberciliğinde, ekonomi kategorisi üzerinden anlık olarak gelişmelerden haberdar olmak mümkün. Bunun için https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/ gibi haber sitelerini takip edebilirsiniz.

Ekonomi Haberleri ile Dünyadan Haberler

Ekonomi haberleri, insanların tamamını ilgilendirir. Bireyler, ekonomik gelişmelere paralel olarak yaşamlarını düzenler. Genel hatları ile Türkiye İstatistik Kurumu ile bağlantılı olan ekonomi haberleri TÜİK’in ayda bir yayınladığı enflasyon rakamlarını ya da farklı konulardaki istatistiklerini içerebilir. Bunun yanı sıra altın ve dövizdeki dalgalanmalar ve menkul kıymetler borsasındaki gelişmeler de ekonomi haberciliğinin bir parçasıdır. Sadece ülkemizdeki gelişmeler değil, dünyadan haberlerin de yer verildiği ekonomi haberciliğinde Uluslararası Para Fonu olan IMF’nin de takip edilmesi gereklidir. Ekonomik alanda etkinlik gösteren tüm kişi, kurum ve kuruluşları kapsayan haberler; dış alım ve dış satım rakamları, ticaret ve sanayi kuruluşlarının etkinlikleri ve STK faaliyetlerini de kapsar. Tüm bunların yanı sıra ürünlerde meydana gelen fiyat artışları, vergiler, devlet bütçesi ve hükümetlerin ekonomi politikaları da ekonomi haberlerinin kapsamı alanındadır. Finans sektöründe hizmet gösteren bir kuruluş da bir ev hanımı da ekonomi haberlerine ilgi gösterebilir. Bu nedenle bu ekonomi haberlerinin sade bir dil ile yazılması gereklidir.