Bebek Büyütürken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bebek Büyütürken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Çocuklar Iraksaktır

Bebeklerde anne karnındayken bile gelişen duyu işitme duyusudur. Anne karnında 26. Haftadan itibaren başlar. Doğar doğmaz sahip olduğu duyu ise tat duyusudur. Ekşiyle tatlıyı ayırt edebilecek bir yapısı vardır. Hatta çocuğun anne sütüne alışması için doğduktan sonra hurmayı ezip suyunu dudağına sürerler. Gerçekten işe yarıyor. İşitme ve tat duyusundan sonra görme geliyor. Çocuklar doğar doğmaz hemen görmüyor görse bile bulanık görüyor. Bunun bir süreci vardır. Görme 8-9 yaşına kadar olgunlaşıyor ve tam anlamıyla bir insan gözüne sahip oluyor.

Algısal Yetenekler

Çocuklar ıraksaktır. Burnunun dibindekini bazen göremeyebilirler. Yakınındakileri göremeyebilirler. Bu çocukların biyolojik yetersizliğinden kaynaklıdır. Zamanla düzelebilecek bir durumdur. “İşine geleni görüyorsun, işine gelmeyeni görmüyorsun” şeklinde çocuğu rencide etmemek lazımdır çünkü bu onun elinde olan bir şey değildir. Çocuklar 3 boyutlu görmeye altıncı aydan itibaren başlarlar. Renleri dördüncü aydan itibaren ayırt etmeye başlarlar. Çok kompleks olan organların gelişimi zamana yayılmıştır. İşte göz de bunlardan bir tanesi. Dokunma duyusu en son gelişir. İlk başlarda dokunmaya karşı çok hassas değildirler. Yani dokunduğunda sıcak ve soğuğu tam ayıramazlar. Çünkü sinirsel altyapı gelişmemiştir. Bir de algısal yetenekler var. Algı dediğimiz şey duyuların yorumlandırılmasıdır. Bu da zamanla gelişir. Çocuk müzik sesini duyduğunda bunu müzik sesi olarak algılamayabilir ama bunun alt yapısını hazırlamış olur. Algılayabilmemiz için bir uyarıcı şarttır. Bunun için bebek veya çocuk çeşitli uyarıcılar almalıdır. Uyarıcı zenginliği çok önemli demiştik. Çocuk nasılsa hatırlamıyor deneyin gördüğü veya duyduğu her şey onda iz bırakır. Zamanı geldiğinde parçaları teker teker birleştirecektir. Çocuğun bir ses duyduğunu düşünün. Sesin geldiği tarafa bakar ki bu aynı zamanda motor becerisini geliştirdi. Bir şey gördü onu alması için emeklemesi lazım bu da motor becerisini geliştirir. Bu gelişince algısal veriler daha açık hale gelir. Daha iyi anlamlandırır. Bebeklik dönemindeki motor beceriler, fiziksel beceriler ile çocuğun zihinsel gelişimi arasında doğrudan, sıkı ve ciddi bir ilişki vardır. Yani bir bebeğin zihinsel gelişimine yardımcı olmak istiyorsanız aynı zamanda fiziksel ve motor becerilerine de dikkat etmeniz gerekir. Başka hiçbir dönemde bu üçü birbirine bu kadar yakın değildir. Bu dönemde her fiziksel aktivitenin zihinsel aktiviteye bir faydası vardır. Bebeğin gözüyle bir şey takip etmesi bile zihinsel aktiviteyi geliştirir.