800 Osmanlı Askerinin 70.000 Kişilik Sırp Ordusunu Yendiği Savaş: Çirmen

800 Osmanlı Askerinin 70.000 Kişilik Sırp Ordusunu Yendiği Savaş: Çirmen

1371 Çirmen Savaşı

Çirmen Savaşı, Osmanlı Devleti ile Sırp Krallığı arasında yapılmış olan savaşlardan biridir. Bu savaş 26 Eylül 1371 tarihinde gerçekleşmiştir. Savaş esnasında Sultan 1.Murat’ın Anadolu’da olması vesilesiyle orduyu Lala Şahin Paşa komuta etmiştir. Sultan Murad’ın Edirne’de olmamasını fırsat bilen Sırp Kralı Jovan Uglijesa 70.000 kişilik bir ordu toplayarak Osmanlı ordusunu hazırlıksız yakalamayı amaçladı. Çirmen Muharebesinin amacı Sırpsındığı Savaşının intikamını almaktı. Sırp ordusunda Makedonyalı askerlerde bulunmaktaydı. Osmanlı ordusu ise yalnızca 800 kişilik bir öncü birlikten oluşmaktaydı. Fakat ordunun en büyük avantajı taktiksel güce ve hareket kabiliyetine sahip olmalarıydı. Lala Şahin Paşa bir plan yaparak Sırp ordusunun ilerlemesine müsaade etti. Böylece ordular Çirmen mevkiine kadar geri çekildi. 26 Eylül 1371 tarihinde Osmanlı ordusu gece vakti ani bir baskın yaparak Sırp ordusunu gafil avladı. Neye uğradığını şaşıran 70.000 kişilik ordu bir anda darmaduman oldu. Osmanlı atlılarının Sırp ve Makedon Komutanları da öldürmesi üzerine savaşın Osmanlılar tarafından kazanıldığı kesinleşti. Ordugâhtan kaçmak isteyen Sırp askerleri de Meriç nehrinde boğularak can verdiler. O gece Meriç nehrinin akan kandan dolayı kırmızıya boyandığı bilinmektedir.

1371 Çirmen Savaşı’nın Sonuçları

Lala Şahin Paşa bu başarısıyla Serez, Drama ve Kavala gibi yerleri fethetti. Ayrıca Yunanistan’daki bazı bölgelerde Osmanlı hâkimiyetine girdi. Bu zafer sonucunda Bizans, Sırbistan ve Bulgaristan Krallığı, Balkanlardaki Osmanlı hâkimiyetini tanıdı. Ayrıca Osmanlılar için Makedonya seferinin önü açılmış oldu. Diğer yandan zaferin bir diğer nişanesi olarak Sırbistan, Osmanlı Devletine bağlanmak zorunda kaldı.